Горди сме што сме членови на mgiworldwide!

Зошто им е важно на нашите клиенти да бидат дел од MGI Worldwide

Личен пристап

Партнерите на фирмите членки на MGI Worldwide се грижат лично за секој клиент. Во рамките на мрежата, меѓусебно градиме блиски пријателства кои се засноваат на лојалност, почитување и споделување на искуства. Ние нудиме личен пристап кој не може да се најде во големите фирми.

Претприемачки дух

Членовите на MGI Worldwide се средни претпријатија во приватна сопственост. Ние наидуваме на истите секојдневни деловни предизвици како и нашите клиенти и навистина знаеме што значи да се биде претприемач. Ние ги разбираме вашите деловни активности и вашите аспирации, а не само вашите сметки.

Глобално присуствo

MGI Worldwide е присутен на сите континенти и речиси во сите клучни економски центри во светот. Денес имаме членови во 82 земји, но утре може да ги има уште повеќе. Без оглед колку е сложено барањето на клиентот, MGI ќе има стручно лице кое ќе може да помогне.

Работиме на две локации во Белград, главниот град на Србија. Инвестициската клима на оваа локација значително се подобри во последните години и Светската банка ја прогласи за водечки светски реформатор. Тој е еден од најголемите и најбрзорастечките пазари во Југоисточна Европа, со своите законски регулативи и деловни услови кои постојано се подобруваат.

Нашиот тим во ДваДуката доо е кадровски и технички подготвен да им помогне на сите инвеститори кои планираат да инвестираат во пазарите на Србија и Западниот Балкан. Ние имаме богато искуство во обезбедување на гринфилд инвестиции и реализирање на големи субвенции обезбедени од Република Србија.

ПРОИЗВОДИ

Основи на дигиталната трансформација за нашите партнери

DDApps

Збир на апликации кои ни помагаат нам и на нашите клиенти да го направиме најдобриот избор.

DDArhiva

Системско решение за управување со документи за поддршка на Вашиот бизнис.

УСЛУГИ

Услуги кои ќе ви помогнат да го подобрите Вашето работење.

Сметководствo

Нашата основна дејност е сметководството. Се обидуваме да бидеме прецизни и точни. Ние сме подготвени да одговориме на сите прашања од нашите корисници и да им обезбедиме вистински информации.

Особено се грижиме за сметководствените правила. За клиентите кои ги применуваат, ние постојано ги следиме Меѓународните сметководствени стандарди.

За клиентите чие работење подлежи на ревизија, процесот на ревизија се спроведува во кооперација со водечките ревизорски компании.

Даночен консалтинг

Oбично размислуваме на следниов начин: „Сакам да платам данок, но сакам да бидам сигурен дека е тоа во согласност со законот и дека е тоа најнискиот возможен износ кој морам да го платам.“ Ние можеме да Ви дадеме одговори на ова прашање, можете да ги проверите своите даночни обврски за оптимизација на даноците и можеби постои простор да ги намалите своите даночни обврски и тие и понатаму да бидат во согласност со Законот.

Даночниот консалтинг исто така може да биде во форма на независно обезбедување на услуги, спроведување анализи и давање на предлози за оптимизација на даноците или потврдување на состојбата на постоечките финансиски сметководствени системи.

Ние на своите клиенти им нудиме анализа на контролирани трансакции меѓу поврзани страни (трансфер на плаќање) со дополнителен надомест.

Човечки ресурси

Човечките ресурси и евиденцијата за вработените е многу важен сегмент на секоја компанија, без оглед на големината.

Со цел документацијата неопходна при вработување на нов персонал да биде правно регулирана сè морате да имате опфатено со релевантните закони во врска со работниот однос.

ERP + BI + Контролa

Примената на ERP + BI + контрола претставува внимателно интегриран стратешки пристап на секоја компанија одделно.

Во согласност со светот на информации, сфативме дека една од најважните работи во секој бизнис е да ги имаме вистинските информации во вистинско време. 

Развој на работењето

Развој на работењето е активност за користење на стратешки можности за одредена деловна активност или организација.

На пример, преку градење на партнерства или на други комерцијални односи, или преку идентификување на нови пазари за производи и услуги.

Поддршка на подружниците

Доколку имате потреба за краток временски период да извршите некоја дејност на територијата на Република Србија, не морате да основате компанија, туку можете да извршите еднократна работа преку Вашата подружница.

Сметководствени услуги во Бања Лука

Од октомври 2021 година обезбедуваме комплетна услуга на територијата на Босна и Херцеговина. У Бања Лука има модерни канцеларии со сета потребна инфраструктура за работа деловни активности. За сите наши клиенти од Република Србија и за сите други клиенти од сите страни Најинтересната понуда на светот е coworking просторот во нашите канцеларии во Бања Лука.

Со целосна услуга на сметководство, платен список и даночни консултации сега можете да ја користите нашата канцеларии за водење деловни преговори и лесен настап на пазарот на Босна и Херцеговина. Истата опција е достапна за клиентите од Босна и Херцеговина доколку имаат потреба настап на пазарот во Република Србија. Нашата филијала во Босна и Херцеговина е првиот и единствен ентитет кој се занимава со давање сметководствени услуги на територијата на Босна и Херцеговина и е член MGI светски здруженија. Од тоа членство произлегуваат сите поволности што нашите луѓе веќе ги користат сегашни клиенти.

Концептот на даночен претставник

Скоро МГИ Два Дуката доо ја нуди услугата ДАНОЧНО застапник. Врз основа на позитивни прописи На Р.Србија како странска компанија може да вршите дејност на територијата на Република Србија без регистрација на фирма, адреса и банкарска сметка. Сè што е потребно е тоа со посебен склучи договор за даночно полномошно со МГИ данок доо. После тоа ќе бидете внатре можности за продажба на стоки и услуги на пазарот на Република Србија без основање субјект на територија на Србија. Ова е можност за значителни заштеди бидејќи нема да бидете во можност да заработите приход обврска да изградите своја сопствена структура веќе ќе можете да ја користите домицилната организација. Овој тип на организација е особено погоден за добавувачи на суровини за производство компании во Република Србија бидејќи на овој начин се обезбедува можност за значителна оптимизација обврска за акции бидејќи концептот на даночен претставник обезбедува можност за организирање на акции на принципот на консигнација, што моментално не е возможно во редовен сообраќај.

Општи деловни услови

Овде можете да ги видите нашите општи деловни услови:

Англиска верзија
Српска верзија
Работна дозвола
APR.GOV.RS

ЦЕНИ

Најдете го вистинскиот план што ќе ги задоволи потребите на вашата компанија.

Oд €100/месечнo

Почетен пакет

 • За компании без приходи
 • 1-2 вработени + директор
 • со пресметан ДДВ
 • Слобден пристап на DDApps и DDAрхива
ИЗБЕРЕТЕ ПЛАН

Oд €250/месечнo

Професионален пакет

 • За компании со просечни приходи
 • Дo 5 вработени
 • во ДДВ систем
 • Слобден пристап на DDApps и DDAрхива
ИЗБЕРЕТЕ ПЛАН

Oд €500/месечнo

Пакет за претпријатија

 • За компании со високи приходи
 • Неограничен број на вработени
 • со пресметан ДДВ
 • Слобден пристап на DDApps и DDAрхива
ИЗБЕРЕТЕ ПЛАН

НАШИ КЛИЕНТИ

Our Team

We are team of very educated and experienced professionals!

Partneri

Zoran Zeljković

Partner & Tax Advisor

Biljana Zeljković

Partner, HR Advisor

Kontroling i finansisko izveštavanje

Nataša Marković

Specijalista za kontroling i finansisko izveštavanje

Sektor za računovodstvo i knjigovodstvo

Ljubica Kovačić

Ovlašćeni računovođa

Boban Bjelica

Ovlašćeni računovođa i specijalista za PDV

Dragana Vasić

Ovlašćeni računovođa i specijalista za PDV

Vesna Laušević

Knjigovođa

Ljiljana Mirović

Knjigovođa

Ljubinka Kalinić

Knjigovođa

Maja Pribišić

Knjigovođa

Milica Maričić

Knjigovođa

Sektor za payroll - Obračuna poreza, zarada i naknada

Snežana Martinović

Specialista za payroll, obračune poreza, zarada i naknada

Anna Filka

Specialista za payroll, obračune poreza, zarada i naknada>

Katarina Vulić

Specialista za payroll, obračune poreza, zarada i naknada>

Sektor za podršku klijentima

Zlata Nikolić

Referent za podršku klijentima

Vladimir Bogosavljević

Administrator za digitalnu transformaciju

Sektor za ljudske resurse

Sandra Lazović

Menadžer za ljudske resurse

ЗА НАС

Два Дуката ДOO работи од 2005 година со седиште во Белград. Според количината на приходот, повеќе години сме во првите 100 сметководствени компании на територијата на Република Србија.

Обезбедуваме комплетни услуги од областа на сметководството, книговодство, даночниот консалтинг, ERP консалтинг и работни односи. Ние сме целосно опремени со персонал и ресурси со кои можеме да ги задоволиме сите барања во овие области.

Toп 100

Според количината на приходот, повеќе години сме во првите 100 сметководствени компании на територијата на Република Србија.

Искуствo

Два Дуката ДOO работи од 2005 година со седиште во Белград.

Работно времe

Нашето работно време е официјално, од 8 дo 16 секој работен ден, но за нашите клиенти секогаш сме достапни.

Меѓународно

MGI Worldwide е меѓународна организација

Меѓународно сметководство

DvaDukata е членка на MGI Worldwide, една од 20-те водечки меѓународни сметководствени мрежи на независни ревизорски, сметководствени, даночни, правни и консултантски фирми, која ја обединува експертизата на речиси 10.000 професионалци на oколу 460 локации низ целиот свет. Нашето членство ни овозможува да бидеме во чекор со важните иновации, истовремено обезбедувајќи беспрекорна меѓународна услуга за секој од нашите клиенти на кои им е потребна поддршка во странство. Преку MGI Worldwide, нашата фирма има корист од поврзување со луѓе кои ги познаваме и им веруваме низ целиот свет. Можеме да ви помогнеме на вас и на вашиот бизнис со брз телефонски повик до еден од нашите колеги или со целосна понуда на услуги - што и да ви е потребно за вашиот меѓународен бизнис да биде успешен.

MGI Worldwide е мрежа за контрола на квалитетот и како и сите фирми-членки, нашите системи и процедури за обезбедување квалитет подлежат на ревизија во согласност со меѓународните стандарди.

За повеќе информации за MGI Worldwide, посетете www.mgiworld.com.

Обратете ни се

Aко сте заинтересирани за кој било од нашите производи и услуги, Ве молиме да не контактирате и ќе ни биде задоволство да работиме со Вас!

Trending Insights

Here are the latest news and events in our company.

Annual Meeting

U novembru smo organizovali godišnji skup MGI Dva Dukata ... Read More

12th June 2019

Filip Zeljkovic

Nudimo kompletnu uslugu na teritorju Bosne i Hercegovine

U Banja Luci su dostupne moderne kancelarije sa svom neophodnom infrastrukturom za obavljanje poslovnih aktivnosti ... Read More

16th June 2018

Filip Zeljkovic

Septembra 2021. Godine promenili smo naziv firme

Na bazi odličnih rezultata u poslovanju od asocijacije računovodstvenih firmi MGIWorldwide dobili smo dozvolu za promenu Read More

23rd November 2021

Zoran Zeljkovic

Неделен преглед

Секогаш бидете први што ќе ги прочитате вестите за најновите случувања во нашата компанија.