Puna juaj
është më e lehtë me ne!

FILLIMI

Pse është e rëndësishme për klientët tanë që të jenë pjesë e MGI Worldwide

Qasje personale

Partnerët e firmave anëtare të MGI Worldwide kujdesen personalisht për secilin prej klientëve të tyre. Brenda rrjetit ne ndërtojmë miqësi të ngushta, të bazuara në besnikëri, respekt dhe shkëmbimin e përvojave. Ne ofrojmë një qasje personale e cila nuk mund të gjendet në firma të mëdha.

Frymë sipërmarrëse

Anëtarët e MGI Worldwide janë ndërmarrje të mesme në pronësi private. Ne hasim në të njëjtat sfida ditore të biznesit si klientët tanë dhe me të vërtetë e dimë se çfarë do të thotë me qenë sipërmarrës. Ne e kuptojmë biznesin tuaj dhe aspiratat tuaja, jo vetëm faturat tuaja.

Prania globale

MGI Worldwide është i pranishëm në të gjitha kontinentet dhe pothuajse në të gjitha qendrat ekonomike kryesore në botë. Sot kemi anëtarë në 82 vende, por nesër mund të jenë edhe më shumë. Sadoqoftë komplekse të jetë kërkesa e klientit, MGI do të ketë një ekspert i cili do të jetë në gjendje për të ndihmuar.

Ne veprojmë në dy vendodhje në Beograd, kryeqytetin e Serbisë. Klima e investimeve në këtë vendodhje është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit dhe Banka Botërore e ka shpallur atë reformatorin kryesor në botë. Është një ndër tregjet më të mëdha dhe me zhvillim më të shpejtë në Evropën juglindore, me rregullat e veta ligjore dhe kushtet e biznesit, të cilat vazhdimisht përmirësohen.

Ekipi ynë në DvaDukata shpk është edhe kuadrovikisht edhe teknikisht i gatshëm për të ndihmuar të gjithë investitorët, të cilët planifikojnë të investojnë në tregjet e Serbisë dhe Ballkanit perëndimor. Ne kemi përvojë të pasur në sigurimin e investimeve grinfild dhe realizimin e subvencioneve të mëdha, të cilat sigurohen nga Republika e Serbisë.

PRODUKTET

Bazat e transformimit dixhital për partnerët tanë

DDApps

Një sërë aplikacionesh që na ndihmojnë neve dhe klientëve tanë që të bëjmë zgjedhjen sa më të mirë.

DDArhiva

Një zgjidhje sistematike e menaxhimit të dokumenteve për të mbështetur biznesin tuaj. 

SHËRBIMET

Shërbime të cilat do t'ju ndihmojnë për të çuar përpara biznesin tuaj.

Kontabiliteti

Fushëveprimi ynë themelor i biznesit është kontabiliteti. Ne përpiqemi të jemi preciz dhe të saktë. Jemi të gatshëm t'u përgjigjemi të gjitha pyetjeve tona përdoruesve tanë dhe t'u sigurojmë atyre informacionin e duhur.

Veçanërisht kujdesemi për rregullat e kontabilitetit. Për klientët që i zbatojnë ato, ne vazhdimisht ndjekim standardet Ndërkombëtare të kontabilitetit.

Për klientët, biznesi i të cilëve është subjekt i auditimit, procesi i auditimit kryhet në bashkëpunim me kompanitë kryesore audituese.

Konsultimi tatimor

Ne zakonisht mendojmë në mënyrë si vijon: "Dua të paguaj taksat, por dua të jem i sigurt se është në përputhje me ligjin dhe se është shuma më e vogël e mundshme që duhet të paguaj". Ne mund t'ju ofrojmë përgjigje për këtë pyetje, ju mund t'ia besoni detyrimet tuaja optimizimit tatimor dhe ndoshta ekziston hapësirë për të reduktuar detyrimet tuaja tatimore dhe që ato të vazhdojnë të jenë në përputhje me ligjin.

Konsultimi tatimor mund të jetë gjithashtu në formë ofrimi të shërbimeve të pavarura, kryerjen e analizës dhe dhënien e propozimeve për optimizimin tatimor ose konfirmimin e gjendjes në sistemet ekzistuese të kontabilitetit financiar.

Ne u ofrojmë klientëve tanë një analizë të transaksioneve të kontrolluara ndërmjet palëve të ndërlidhura (transferimin e pagesave) me një tarifë shtesë.

Burimet njerëzore

Burimet njerëzore dhe të dhënat e punonjësve janë një segment shumë i rëndësishëm i çdo kompanie, pavarësisht nga madhësia.

Në mënyrë që tërë dokumentacioni i cili është i nevojshëm gjatë punësimit të stafit të ri të jetë i rregulluar ligjërisht, duhet të keni të gjitha të mbuluara me ligjet relevante në fuqi të cilit kanë të bëjnë me punësimin.

ERP + BI + Kontrolli

Zbatimi i ERP + BI + kontrollit paraqet një qasje strategjike të integruar me kujdes për secilën kompani në mënyrë individuale.

Në përputhje me botën e informacionit kemi kuptuar se një nga gjërat më të rëndësishme në çdo biznes është posedimi i informacioneve të duhura në kohën e duhur.

Zhvillimi i biznesit

Zhvillimi i biznesit është aktiviteti i përdorimit të mundësive strategjike për një fushëveprim të caktuar të biznesit apo organizatë.

Për shembull, duke ndërtuar partneritete ose marrëdhënie të tjera komerciale, ose duke identifikuar tregje të reja për produktet dhe shërbimet.

Mbështetje filialëve

Nëse keni nevojë për të kryer ndonjë aktivitet në territorin e Republikës së Serbisë për një periudhë të shkurtër kohore, ju nuk duhet të themeloni kompani, por ju mund të bëni punë një herë përmes filialit tuaj.

ÇMIMET

Gjeni planin e duhur i cili do të përmbushë nevojat e kompanisë suaj.

Nga €100/në muaj

Paketa fillestare

 • Për kompanitë pa të ardhura
 • 1-2 punonjës + drejtori
 • me TVSH-në e llogaritur
 • Qasje e lirë në DDApps dhe DDArhives
ZGJIDHNI PLANIN

Nga €250/në muaj

Paketa profesionale

 • Për kompanitë me të ardhura mesatare
 • Deri në 5 punonjës
 • Në sistemin e TVSH-së
 • Qasje e lirë në DDApps dhe DDArhives
ZGJIDHNI PLANIN

Nga €500/në muaj

Paketa për ndërmarrje

 • Për kompanitë me të ardhura më të larta
 • Numri i pakufizuar i punonjësve
 • me TVSH-në e llogaritur
 • ● Qasje e lirë në DDApps dhe DDArhives
ZGJIDHNI PLANIN

KLIENTËT TANË

Ekipi ynë

Ne jemi një ekip profesionistësh me arsim të lartë dhe me eksperiencë!

Zoran Zeljkovic

Partner & Këshilltar tatimor

Biljana Zeljkovic

Partner, Këshilltar i burimeve njerëzore

Ljubinka Kalinic

Kontabilist

Ljiljana Mirovic

Kontabilist

Zlata Nikolic

Referent për mbështetjen e klientit

Anna Filka

Specialist Payroll për të ardhurat dhe përfitimet

Maja Pribisic

Kontabilist

RRETH NESH

Dva Dukata SHPK vepron që nga viti 2005 me seli në Beograd. Sipas shumës së të ardhurave, për disa vite kemi qenë ndër 100 kompanitë e para më të mira të kontabilitetit në territorin e Republikës së Serbisë.

Ne ofrojmë shërbime të plota në fushën e kontabilitetit, llogarimbajtjes, këshillimit tatimor, konsultimeve ERP dhe marrëdhënieve të punës. Ne jemi plotësisht të pajisur me kuadra dhe burime dhe mund t'i plotësojmë të gjitha kërkesat në këto fusha.

Top 100

Sipas shumës së të ardhurave, për disa vite kemi qenë ndër 100 kompanitë e para më të mira të kontabilitetit në territorin e Republikës së Serbisë.

Eksperienca

Dva Dukata shpk vepron që nga viti 2005 me seli në Beograd.

Orari i punës

Orët ynë i punës është, zyrtarisht, prej 8 deri në 16 gjatë ditëve pune, por për klientët tanë jemi gjithmonë në dispozicion.

Ndërkombëtare

MGI Worldwide është një organizatë ndërkombëtare

Kontabiliteti ndërkombëtar

DvaDukata është anëtare e MGI Worldwide, një ndër 20 rrjetet kryesore kontabël ndërkombëtare të firmave të pavarura të auditimit, kontabilitetit, tatimore, ligjore dhe konsulente, e cila bashkon ekspertizën e pothuajse 10.000 profesionistëve në rreth 460 lokacione anëembanë botës. Anëtarësimi ynë na mundëson të jemi në rrjedhë me risitë e rëndësishme, duke ofruar njëkohësisht shërbim të patëmetë ndërkombëtar për secilin prej klientëve tanë që kanë nevojë për mbështetje jashtë vendit. Përmes MGI Worldwide, firma jonë përfiton nga lidhja me njerëz që njohim dhe të cilëve ju besojmë në të gjithë skajet e botës. Ne mund t'ju ndihmojmë Juve dhe biznesin Tuaj me një telefonatë të shpejtë të një nga kolegëve tanë ose me gamë të plotë shërbimesh - gjithçka që ju nevojitet që biznesi Juaj ndërkombëtar të jetë i suksesshëm.

MGI Worldwide është një rrjet në të cilin kryhet kontrolli i cilësisë dhe, si të gjitha firmat anëtare, sistemet dhe procedurat tona të sigurimit të cilësisë i nënshtrohen auditimit në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Për më shumë informacione rreth MGI Worldwide vizitoni www.mgiworld.com.

Na kontaktoni

Nëse jeni të interesuar për ndonjë nga produktet dhe shërbimet tona, ju lutemi na kontaktoni dhe do jetë kënaqësi për ne të punojmë me ju!

Pasqyra e ndodhive më të fundit

Ja lajmet e fundit dhe ngjarjet në kompaninë tonë.

MGI European Meeting 2019 - Stockholm, Sweden 2019

Followed by Paris Meeting where we started our journey with a MGI Network, we were invited to be a part of ... Read More

12th June 2019

Filip Zeljkovic

MGI European Meeting - Paris, France 2018

Dva Dukata company joined a MGI World Wide Network Associate in the year of 2018, our younger partner in the ... Read More

16th June 2018

Filip Zeljkovic

Under Construction- More Insights Coming Soon

Click here to subscribe to weekly insights and stay up to date with news and events in our company.

Pasqyra javore

Bëhuni gjithmonë i pari i cili do të lexojë lajmet rreth ndodhive më të fundit në kompaninë tonë.