MGI Dva Dukata Annual Meeting

U novembru smo organizovali godišnji skup MGI Dva Dukata . Na panelima u vezi aktuelnih dešavanja u našoj struci povela se odlična diskusija u kojoj su učestvovali svi . Prijatno druženje je prijalo svim zaposlenima . Ovo će postati tradicionalno okupljanje tokom svake buduće jeseni.

Newsletter

Facebook Feed